Jurist Natuurwetgeving

Regulier, Vast WO Schaal 11 36 uur/week

Ben jij een jurist natuurwetgeving met een brede oplossingsgerichte blik? Dan zoeken we jou!

Waarom:

Het beschermen, ontwikkelen en beheren van onze Zeeuwse natuur en landschap zijn belangrijke taken van de Provincie. We zorgen ervoor dat de bijzondere Zeeuwse natuur en het karakteristieke Zeeuwse landschap behouden blijven en beschikbaar zijn voor de bewoners en bezoekers van Zeeland.

Binnen het team natuurbescherming (10 collega’s) van de afdeling POJZ (personeel, omgeving en juridische zaken) is een vacature ontstaan voor een jurist Wet natuurbescherming.  

Wat:

In deze opdracht zorg je voor de juridische kwaliteitsbewaking van de uitvoering van het provinciale natuurbeleid.

Je toetst vergunningen, ontheffingen en verklaringen van geen bedenkingen aan de geldende wettelijke regels. Bij vragen adviseer je de vergunningverleners en collega’s in de beleidspoules en hoofdopdrachten. Je denkt met hen mee om in complexe situaties tot een oplossing te komen.

Je adviseert deze collega’s gevraagd en ongevraagd wanneer dit volgens jou vanuit de bepalingen van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.

Je vertegenwoordigt de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures, stelt verweerschriften op en voert het woord tijdens hoorzittingen.

Je neemt deel en levert een inhoudelijke bijdrage aan interprovinciale werkgroepen zoals de werkgroep IPO (Interprovinciaal Overleg) juridische werkgroep Natura 2000 en provinciale werkgroepen zoals de werkgroepen Omgevingsverordening en de uitwerking van de Beleidsnota Natuurwetgeving.

Hoe:

Je werkt binnen het team nauw samen met de Beleidsspecialist Wet natuurbescherming en de senior- jurist.

Je zorgt voor de juridische advisering van de vergunning- en ontheffingverleners en levert waar nodig gevraagd en ongevraagd juridische ondersteuning van de collega’s bij de beleidspoules en hoofdopdrachten.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar je denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere (zowel in- als externe) belangen (zoals bijvoorbeeld landschap of economie) die kunnen spelen, je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen zich binnen de provincie Zeeland afspeelt, en anticipeert, wanneer nodig, op eventuele problemen door deze binnen de organisatie aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken en escalatie daarvan te voorkomen.

Je werkt daarom integraal en je legt verbinding tussen de afdeling en de beleidspoules en de hoofdopdrachten.

Wie:

Je bent een ervaren jurist die uitstekende kennis heeft van de Algemene wet bestuursrecht en affiniteit heeft met het Omgevingsrecht. Kennis van of ervaring met de Wet natuurbescherming is een pré.

Je vindt het leuk om diep in de materie te duiken en zaken tot op de bodem uit te zoeken. Je vindt het een uitdaging om een oplossing te bedenken voor vraagstukken die op het eerste gezicht niet op te lossen lijken.

Je hebt ervaring met het behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures, het schrijven van verweerschriften en het optreden bij rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Door deelname aan interprovinciale overleggen en het bijhouden van je vakkennis ben jij op ieder moment uitstekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het natuurbeschermingsrecht en ben je in staat die door te vertalen naar het (vergunningen- en ontheffingen) beleid van de provincie.

Overige informatie:

Het gaat om een opdracht van 36 uur per week voor onbepaalde tijd.
Startdatum zo spoedig mogelijk.
De opdracht is gewaardeerd in schaal 11 (maximum jaarsalaris € 71.608).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:
Jeroen Versteeg, juridisch medewerker natuur en landschap, telefoon +31 118 631952 of

+31 6 25726588, email: jj.versteeg@zeeland.nl

Reageren:
Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk op maandag 23 september 2019 bij ons binnen is.